Vreemdgaan: waar komt het vandaan?

Bron: vreemdgaan.nl

vreemdgaan-genVelen ‘gaan vreemd’, exacte cijfers zijn niet bekend, het ene onderzoek spreekt van 75%, het andere van 50%, weer andere van 35%. Men schat het percentage vrouwen dat vreemdgaat ‘slechts’ op 23%.

Het waaróm van vreemdgaan is zo langzamerhand wel bekend, de mens is niet monogaam van nature. De ene mens gedraagt zich echter meer monogaam dan de andere. Invloed daarop hebben opvoeding, cultuur, geloofsovertuiging, behoefte aan geborgenheid én de genen.

Genen en vreemdgaan
Al in 1879 gaf Charles Darwin in “The origin of species” reeds aan dat polygamie één van de belangrijkste voorwaarden is voor de gunstige evolutie van een soort, dus ook van de mensensoort.

Sommigen spreken van een “ontrouw-gen”, maar het lijkt veel waarschijnlijker dat een combinatie van genen en erfelijke factoren, bijvoorbeeld de een neemt meer risico dan de ander, een belangrijke rol spelen. Sociaal psychologen zullen eerder geneigd zijn te veronderstellen dat vreemdgaan is aangeleerd, gekopieerd van de moeder of vader of allebei. Sociobioloog Edward O. Wilson zegt “Je moet wel blind zijn om te ontkennen dat ontrouw de motor van het leven is. We blijven met handen en voeten gebonden aan onze erfelijke hardware, en die is zo animaal als de pest.”

Het ‘nut’ van vreemdgaan
Aangenomen wordt, maar de meningen verschillen hier en daar, dat mensachtigen ongeveer 4 tot 5 miljoen jaar geleden tot ontwikkeling kwamen. Via een lange evolutionistische weg, die redelijk vaag is, ontstond omstreeks 35.000 jaar geleden de situatie waarin Homo Sapiens Sapiens, als enige mensensoort ‘overleefde’.

Het leven van een individu kunnen we opvatten als een biologisch en een sociaal-cultureel proces. Het biologische aspect via de copulatie was oorspronkelijk de enige manier om de genetische voortgang veilig te stellen. Vaak wil het biologische gedeelte van de mens iets anders dan het sociaal-cultureel wenselijke van een bepaalde groep. Seksueel gedrag wordt voor een belangrijk deel bepaald door sociale normen, zeden en definities. Ze beperken ons in onze natuurlijke behoefte maar vormen ook daadwerkelijk ons gedrag.

Vreemdgaan is een ‘poging’ om de ‘biologische wil’ te volgen. Mannen produceren miljoenen zaadcellen. Per ejaculatie zo’n drie tot zes miljoen, o.a. afhankelijk van de omstandigheden. Dit lijkt een verspilling op het eerste gezicht. Een vrouw produceert één zaadcel per maand. Wie zal van nature het zorgvuldigst een sekspartner kiezen?

 

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

14 − 14 =