Tags: genegenheid

Typologie van overspel

Typologie van overspel

De typologie is gebaseerd op het idee dat drie vrij aparte emotionele systemen aan onze romantische verhoudingen ten grondslag liggen: seksueel verlangen, liefde en genegenheid.

Verschillende soorten overspel kunnen zich op basis van verschillende combinaties van deze fundamentele emotionele elementen voordoen….